Eureka

About us
Eén van de strategische doelen van De Meent is: kwalitatief goed, toekomstgericht en uitdagend onderwijs. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen dan de gewone lesstof is er op elke school van De Meent een Eurekagroep.

In de Eurekagroep zitten kinderen die extra uitdaging nodig hebben en gebaat zijn bij een andere manier van leren dan in de reguliere groepen. Er wordt gewerkt aan executieve vaardigheden, zoals organiseren en plannen van zelfstandig werk, in de vorm van persoonlijke leerdoelen of samenwerkingsopdrachten. Daarnaast werken ze aan opdrachten waarbij onderzoekend en ontwerpend leren wordt gebruikt. Veel aandacht is er ook voor vaardigheden als filosoferen, leren leren, reflecteren op eigen werk en inzicht in je eigen ontwikkeling.

Op Het Octaaf komen deze kinderen wekelijks bij elkaar onder begeleiding van de Eurekaleerkracht. De Eurekaleerkracht is begaafdheidsspecialist en heeft expertise op gebied van begaafdheid en passend onderwijs. Zij coacht leerkrachten en begeleidt kinderen en hun ouders op Het Octaaf.

Naast het aanbod van projecten en opdrachten om executieve vaardigheden te versterken krijgen deze leerlingen ook verkorte instructie op de reguliere taken van de basisvakken rekenen en spelling. Daarna kunnen ze vervolgens zelfstandig aan de slag in de klas. Op deze manier wordt het reguliere werk gecompact en hebben de kinderen meer tijd in de klas over om te werken aan de projecten of extra opdrachten, passend bij hun mogelijkheden. Tijdens de Eurekalessen wordt naast onderzoekend/ontwerpend leren en de extra opdrachten ook aandacht gegeven aan o.a. mindset, leren leren en leren (samen)werken.

Leerkrachten beslissen, samen met de Eurekaleerkracht, de ouders en de IB-er, welk kind in aanmerking komt voor de Eurekagroep. Een aantal keer per jaar wordt de deelname aan de Eurekagroep met de kinderen, ouders en de leerkrachten geëvalueerd om te kijken of het nog voldoet aan de onderwijsbehoefte van het kind. Alles is erop gericht het onderwijs voor hen zo passend mogelijk te maken. Verrijking, uitdaging en een passend aanbod zorgt voor optimale ontwikkelmogelijkheden voor uw kind. Daar gaan we voor!

Een school van 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief